Hoppa till innehållet

Peter Opsvik

Peter Opsvik

Peter Opsvik och hans medarbetare har samarbetat med HÅG sedan 1974 och är bidragande till den filosofi som HÅG bygger sin verksamhet på idag.

HÅG Capisco
 
Peter Opsvik AS är en norsk designstudio som ligger mitt i Oslo. Peter arbetar tillsammans med sju kollegor i studion. Även om Peter tar fram flertalet av de grundläggande koncepten är arbetet att omvandla hans första idéer till en slutlig, tillverkningsbar produkt en teaminsats.
Flokk designer - Peter Opsvik
Studion har ett starkt fokus på produktdesign som ett sätt att lösa praktiska problem. Kärnkompetenserna handlar om möbeldesign, interiördesign, ergonomi, miljöinriktade lösningar, teknik och kommunikation. Studion fungerar både fristående och i samarbete med större tillverkare som HÅG och Stokke.

Under 1970-talet försökte många ergonomiexperter fastsälla en korrekt sittställning. Peter Opsviks bidrag har varit att skapa produkter som inspirerar till variation mellan många olika sittställningar i samma stol.

Han menar att din nästa sittställning är den bästa, något som verkligen återspeglas i HAG Movement och vikten av aktivt sittande!

Peter Opsvik har designat HÅG Capisco, HÅG H04, HÅG H04 Communication, HÅG H05, HÅG H05 Communication, HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing åt Flokk.

Gå till opsvik.no

Pinterest - HÅG Capisco Upptäck HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls
 
 
The studio has a strong focus on product design as a mean for solving real-life problems. Core competence is furniture design, interior design, ergonomics, environmental oriented solutions, engineering and communication. The studio works both independently and in close collaboration with major manufacturers, such as HÅG and Stokke.

In the 1970s many experts on ergonomics attempted to establish one correct sitting posture. Peter Opsvik’s contribution has been to create products that inspire variation between many different postures while using the same chair.

He believes your next sitting position is the best, a true reflection the HAG Movement and the importance of active sitting!

Peter Opsvik has designed the HÅG Capisco, HÅG H04, HÅG H04 Communication, HÅG H05, HÅG H05 Communication, HÅG Conventio and HÅG Conventio Wing for Flokk.

Gå till opsvik.no

Pinterest - HÅG Capisco Upptäck HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls
 
Flokk designer - Peter Opsvik
Product has been added